Συλλογή: Natural Candles

Natural candles are a type of candle that are made from all-natural and non-toxic materials. These candles are often handcrafted and do not contain any artificial fragrances or dyes. Natural candles are typically made from ingredients such as soy wax, beeswax, or coconut wax. They are famous for those who prefer a more environmentally friendly and healthier alternative to traditional candles.

With a wide range of scents available, natural candles provide a soothing and relaxing ambiance to any space. They are also an excellent option for individuals with allergies or sensitivities, as they emit minimal to no soot or smoke. Choose natural candles to enhance your well-being and create a cozy atmosphere in your home while being kind to the planet.

There are other impressive aromatherapy fragrances and associates here.

 • 10/20/30Pcs Tealight Smokeless Natural Beeswax Candles Set

  Beeswax Tealight Candles Create a cozy and peaceful ambiance in your home with our Tealight Smokeless Natural Beeswax Candles Set. Made from 100% pure beeswax, these...

  Κανονική τιμή Από $33.95
  Τιμή έκπτωσης Από $33.95 Κανονική τιμή
  Έκπτωση Εξαντλήθηκε

  5 σύνολο κριτικών

 • 3D Honeycomb Beeswax Aromatherapy Handmade Candle With Mold

  Beeswax Aromatherapy Handmade Candle With Mold Light up your senses and create a relaxing ambiance with our exquisite 3D Honeycomb Beeswax Aromatherapy Handmade Candle. Crafted with...

  Κανονική τιμή $22.95
  Τιμή έκπτωσης $22.95 Κανονική τιμή $34.95
  Έκπτωση Εξαντλήθηκε

 • Home Aromatherapy Beeswax Candles Set of 6 pcs

  6 pcs Aromatherapy Beeswax Candles Set Create a soothing and relaxing environment in your home with our Home Aromatherapy Beeswax Candles Set. This set includes six exquisite...

  Κανονική τιμή $34.95
  Τιμή έκπτωσης $34.95 Κανονική τιμή $54.95
  Έκπτωση Εξαντλήθηκε

  2 σύνολο κριτικών

 • Handmade Natural Honey Rolled Beeswax Candles

  Natural Honey Beeswax Candles Experience the soft glow and natural fragrance of our Handmade Natural Honey Rolled Beeswax Candles. These exquisite candles are meticulously crafted using...

  Κανονική τιμή Από $36.95
  Τιμή έκπτωσης Από $36.95 Κανονική τιμή
  Έκπτωση Εξαντλήθηκε

 • Soy Wax Romantic Aromatherapy Pillar Citta Scented Candle

   Citta Scented Candle Add a touch of elegance and romance to your home decor with our Creative Soy Wax Romantic Aromatherapy Pillar Candles. These handmade candles...

  Κανονική τιμή $28.50
  Τιμή έκπτωσης $28.50 Κανονική τιμή
  Έκπτωση Εξαντλήθηκε

 • Essential Oil Scented Soy Wax Candle With Natural Rough Crystal And Dried Flowers

  Essential Oil Scented Soy Wax Candle With Natural Rough Crystal And Dried Flowers Introducing our beautiful Essential Oil Scented Soy Wax Candle With Natural Rough Crystal...

  Κανονική τιμή $15.95
  Τιμή έκπτωσης $15.95 Κανονική τιμή $23.95
  Έκπτωση Εξαντλήθηκε

  4 σύνολο κριτικών

 • Aromame Romantic Scented Soy Wax Aromatherapy Potpourri Pillar Candle

  Scented Soy Wax Aromatherapy Candle The Scented Soy Wax Romantic Potpourri Aromatherapy Candles Pillar Candle for Christmas Wedding Party Souvenir Home Decoration Gifts is a beautifully...

  Κανονική τιμή $32.50
  Τιμή έκπτωσης $32.50 Κανονική τιμή
  Έκπτωση Εξαντλήθηκε

 • Natural Soy Wax Aromatherapy Candles With Dried Flowers

  Soy Wax Candles Create a serene and romantic ambiance with our Aromatherapy Candles with Dried flowers. Made with 100% natural, high-quality soy wax and infused with delightful...

  Κανονική τιμή $16.95
  Τιμή έκπτωσης $16.95 Κανονική τιμή $22.95
  Έκπτωση Εξαντλήθηκε

  7 σύνολο κριτικών

Our Promise

 • ✈️ TRACKED & INSURED SHIPPING

  Free standard shipping for orders $75+. Tracking numbers and Insurance for every order.

 • 💰 14-DAY RETURN POLICY

  To ensure you are delighted with your purchase, we offer a 14-day refund/exchange after delivery for all products.

 • ✉️ CUSTOMER SUPPORT

  Live chat support - Mo-Fri: 8:00 AM - 4:00 PM. Please leave a message at info@incense-soul.com, and we will get back to you.